сряда, юни 7, 2023

Влизат в сила нови правила за ТЕЛК: Дават пари на заварените случаи по списък

Средният пенсионер: 34 години труд за минимална пенсия

Последно

Късметче на деня за 7 юни 2023 година: Какво ти е подготвила съдбата за днес

Късметче на деня за 7 юни 2023 година Каквото търсиш, това ще намериш. Затова...

Тъжно: Ласка Минчева няма повече да проходи, мускулите й са атрофирали

Легендарната режисьорка Ласка Минчева вече четири години е на легло и шансовете й да проходи са нулеви.

Трусове в ефира: Билалов, Нана и Сашо Кадиев слизат от екран

Три от най-обичаните лица в родния тв ефир слизат от малкия екран. Нана Гладуиш...

Работа в продължение на 34 години за минимална пенсия от 467 лв. Това представлява профилът на средностатистическият българин, излязъл в пенсия през миналата година.

Над 65% от отпуснатите през 2022 г. пенсии за стаж и възраст са в минимален размер, който в момента е 467 лв., става ясно от изданието “Информационен бюлетин” на НОИ.

Делът на жените, които са получили минимална пенсия, е много по-голям от този на мъжете. От отпуснатите през миналата година пенсии за стаж и възраст в минимален размер са пенсиите на 59,4% от мъжете и 71,3% от жените.

През миналата година 52 048 души са получили първата си пенсия за стаж и възраст, като са работили средно 33,8 години, показват данните на НОИ (в тези данни не влизат военни и полицаи).

От тях 24 146 са мъже, които имат средно 33,7 години стаж, а 27 902 са жени със среден стаж 33,8 години. В тези данни влизат хората, работещи в условията на първа, втора и трета категория труд, балерините и тези, които ще взимат по-малка пенсия, защото не им достига стаж, за да получат пенсия в пълен размер.

Стандартният изискван стаж за пенсиониране през 2022 г. е 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете.

Оказва се, че годините, през които мъжете и жените работят преди да излязат в пенсия, реално са едни и същи, въпреки че законът позволява на жените да се пенсионират при по-малък стаж и по-малка възраст от мъжете.

Сред причините за това е, че има повече миньори, които се пенсионират при по-малък трудов стаж, отколкото балерини, на които законът също позволява да излязат по-рано в пенсия.

На 34 246 души от излезлите през миналата година в пенсия хора, е отпусната пенсия в минимален размер. От тях 14 354 са мъже, които са работили средно по 34,3 години, а 19 892 са жени, които са работили средно по 34,9 години.

Прави впечатление, че в пенсия излизат повече жени отколкото мъже. Причината за това е, че мъжете по-често не успяват да доживеят до пенсия, въпреки че законът изисква от тях по-продължителен трудов стаж.

Близо всеки трети е излязъл в пенсия преди да достигне стандартната по закон възраст, става ясно от данните на НОИ. Средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за стаж и възраст (без военни и полицаи) е 63,76 години, като през 2021 г. е била 63,59 години.

Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно на 62,5 години, а работилите при условията на III категория труд – на 64 години.

Оказва се, че има леко увеличение на възрастта, на която се пенсионираме, което се дължи на ежегодното увеличение на изискваните възраст и стаж за получаване на пенсия в пълен размер.

На по-малка от стандартната пенсионна възраст (за 2022 г. – 61 г. и 10 месеца за жените и 64 г. и 5 месеца за мъжете) са се пенсионирали 30,2% от новите пенсионери.

Причината за това е възможността за ранно пенсиониране на работещите при тежки условия на труд, както и на възможността хората, които имат необходимия стаж, да се пенсионират до една година преди да достигнат изискваната възраст.

Прави впечатление, че през 2022 г. делът на хората, които поради недостигащ стаж се пенсионират след като навършат 67 г., се увеличава с 1,3 процентни пункта.

Тази тенденция се наблюдава и през последните няколко години. Оказва се, че все по-често хората не могат за изпълнят или изискването за стаж или изискването за достигане на определена възраст, за да получат пенсия в пълен размер.

Влизат в сила нови правила за ТЕЛК: Дават пари на заварените случаи по списък

Заявленията за удължаване на инвалидните пенсии ще трябва да бъдат подавани поне три месеца преди изтичане срока на старото експертно решение за намалена работоспособност.

Нови правила за удължаване срока на инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ при изтичане валидността на ТЕЛК са въведени с последните промени в Закона за хората с увреждания, става ясно от “Информационен бюлетин” на НОИ.

Целта е правата на хората с трайни увреждания да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза.

С промените е въведен срок, в който регионалната здравна инспекция (РЗИ) е задължена да уведоми хората за необходимостта от преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок на трайно намалената работоспособност.

А хората с увреждания трябва да подават заявления за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения.

За случаите, при които експертните лекарски комисии не могат да се произнесат с ново решение в тримесечен срок от подаване на заявлението, с промените е въведен терминът “забавяне в медицинската експертиза”.

При такова забавяне ще се удължава валидността на последното експертно решение до издаване на ново и ще се запазват правата на хората. Това ще става при изпълнение на две условия.

Първото е човекът да е подал заявление за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното му решение срок, а второто – да има забавяне в медицинската експертиза, т. е. ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на заявлението. Тези правила ще влязат в сила от 28 май 2023 г.

С промените се уреждат и правила за заварените случаи на забавяне на медицинската експертиза. За тях е без значение моментът на подаване на заявлението за преосвидетелстване, като то може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение. Това правило ще важи до 28 май 2023 г.

Уредени са и правата на хората, които са подали заявление за преосвидетелстване до влизането в сила на законодателните промени (28 януари 2023 г.).

Ако за тях има забавяне на медицинската експертиза, се включват в списъци, изпращани до НОИ и други държавни органи, от регионалните здравни инспекции и техните права се възобновяват, като пенсиите и добавките за чужда помощ им се изплащат до насрочената дата за преосвидетелстване. Тези списъци поетапно вече се изпращат.

Но ако човек не се яви на определената за него дата за преосвидетелстване, инвалидна пенсия и добавките за чужда помощ спират да се изплащат.

Рязко нарастват хората, които излизат рано в пенсия

Рязко нарастват хората, които излизат в пенсия преди да достигнат стандартната за това възраст. През 2022 г. броят на новите пенсионери с пенсии за стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на стандартната пенсионна възраст, е 7232.

Средно 10,4 са недостигащите месеци до навършване на обичайно изискуемата възраст. Делът на тези пенсии от общия брой на новите пенсии за стаж и възраст е 13,7%. Тези пенсии нарастват с 1338 или 22,7% спрямо предходната година.

Лични пенсии за стаж и възраст през миналата година са отпуснати общо на 52 884 души или на 64,9% от всички пенсионирали се с лични пенсии. Спрямо предходната година има ръст в броя на новоотпуснатите пенсии за стаж и възраст с 4526 (9,4%).

Пенсионерите, на които са отпуснати пенсии при достигане на стандартната пенсионна възраст и имат пълен стаж, са само 26 524, или 50,2% от всички с нови пенсии за стаж и възраст.

Пенсионерите с пенсии за стаж и възраст, отпуснати при непълен стаж (работили са поне 15 години и са навършили 67 г.), през миналата година са 12 043 или със 749 (6,6%) повече спрямо 2021 г. Средният им осигурителен стаж е 22,6 години.

Пенсионираните през годината военни и полицаи са 836, което е 1,6% от всички нови пенсии за стаж и възраст. На 12 души са отпуснати пенсии като балерини, балетисти и танцьори.

Новите пенсии за ранно пенсиониране на хората, работили при условията на първа и втора категория труд, са 6237. Броят им се е увеличил със 168 (2,8%) спрямо предходната година. Техният дял е 11,8% от новите пенсии за стаж и възраст.

През миналата година 24 149 души са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, които представляват 29,7% от всички новоотпуснати лични пенсии. Тези пенсии нарастват с 3395 или 16,4%.

Живеят в чужбина, но лъжат и подават документи за пенсия

Има много случаи, при които хора искат да получат пенсия с фалшиви документи, или пък фирми искат изплащане на болнични на хора, които реално не работят.

Има много случаи на хора, които нямат необходимия стаж и дори не са били в България, но подават документи за получаване на пенсия, показва практиката на поделението на НОИ в Разград.

Най-често става въпрос за хора, живеещи в чужбина, които искат да получат пенсия при достигане на 67 г. и стаж от 15 години, каквато възможност дава Кодексът за социално осигуряване.

Например човек с настоящ адрес в друга държава подава документи за отпускане на пенсия при достигане на възраст от 67 г. и 15 години трудов стаж. Той има общо 10 години стаж по представени трудови книжки.

В информационната система на НОИ излизат данни за още 5 години осигурителен стаж в качеството на самоосигуряващо се лице – земеделски стопанин.

За да преценят дали човекът има право на пенсия, от НОИ-Разград правят проверка, при която е установено, че гражданинът е напуснал територията на България преди 5 години, след което е регистриран чрез упълномощено лице като земеделски стопанин, както и в НАП като самоосигуряващ се.

През периода, за който са внесени осигуровки в качеството му на земеделски стопанин, човекът не е бил в България нито един ден.

През 2020 г. са извършени проверки за 79 души, които кандидатстват за пенсия при 15 години стаж. От тях за 71 души е установено, че са подавани данни, но не пребивават и не работят на територията на страната, като за тях не е зачетен осигурителен стаж.

За 17 фирми, които са назначавали такива хора, е сезирана прокуратурата. През 2021 г. са извършени проверки за 87 души, на 43 не е зачетен осигурителен стаж. През 2022 г. са проверени 83 души, на 36 не е зачетен стаж.

При друг интересен случай от практиката на НОИ-Разград осигурител подава електронно документи за изплащане на парични обезщетения за болнични, бременност, раждане и майчинство.

Но служителите в НОИ установяват нередности и изпращат писма за отстраняване на несъответствията до управителя на адреса на дружеството.

Писмата се връщат непотърсени. На едно от известията за доставяне е посочено, че човекът не живее на посочения адрес.

Хора от НОИ посещават адреса на място, но там липсва каквато и да било жилищна сграда, от кметството ги информират, че човекът не живее в селото, а въпросното място е извън регулационния план на селището.

От НАП информират, че дружеството не упражнява стопанска дейност, не са отчитани приходи, няма документи за направени разходи, няма касов апарат и няма банкова сметка.

Случаят е предаден на прокуратурата. При проверката разследващите са установили, че “управителят” на дружеството е неграмотен бездомник и очевидно не е в състояние да управлява дружеството. По случая е образувано досъдебно производство. Издирват хората, които са оформяли документи и подавали данни от името на дружеството.

От НОИ-Разград правят и проверка на дружество, чрез което са изплащани парични обезщетения и помощи на хора, наети с високи заплати на длъжности за нискоквалифициран труд, които са ползвали болнични над 30 календарни дни.

Следва познатото: на адреса няма такава фирма, по партидата на дружеството липсва информация за внесени осигуровки, НАП уведомява, че дружеството не е извършвало никаква дейност, не са отчитани приходи.
Предприети са действия за осъществяване на контакт с представител на дружеството, но такъв не е намерен.

Част от работниците обясняват, че са работили за други фирми, свързани с проверяваното дружество.

Проверяват и тези фирми, но няма доказателства, че хората са работили и в тях.

Контролните органи на НОИ продължават да търсят контакт с представител на дружеството, който да представи документи за проверка, но се оказва, че предходните собственици са прехвърлили дружеството на нов управител, който има регистрирани 25 фирми на негово име и на един и същ адрес.

Потърсено е съдействие от МВР за издирването му, но се оказва, че той е напуснал пределите на България и е в неизвестност.

Най-нови

Тъжно: Ласка Минчева няма повече да проходи, мускулите й са атрофирали

Легендарната режисьорка Ласка Минчева вече четири години е на легло и шансовете й да проходи са нулеви. Това каза...

Трусове в ефира: Билалов, Нана и Сашо Кадиев слизат от екран

Три от най-обичаните лица в родния тв ефир слизат от малкия екран. Нана Гладуиш и Михаил Билалов няма да...

Правнучката на Тато с нова любов (снимки)

Най-голямата правнучка на Тодор Живков е на крилете на любовта. Людмила Стефанова, първородната дъщеря на дизайнерката Жени Живкова, показа...

Лелята на Ангел Христов от братятя Галеви: В тая България само се чудят кои да издирват

"Изядоха го детето, изядоха го, докато такъв, та онакъв, та това, та онова“, казва през сълзи лелята на Ангел Христов пред bTV.

Късметче на деня за 6 юни 2023 година: Какво ти е подготвила съдбата за днес

Късметче на деня за 6 юни 2023 година Човекът е част от Вселената и Вселената е вътре в човека....

Още интересни публикации