За реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА
Цена за 1000 импресии (CPM): 8 лв. без ДДС за всички рекламни площадки

С настоящето обявяваме наличието на следните сключени договори за политическа реклама за кампания Парламентарни Избори 2022
Договор № 1